News!!

nabimusa

Apakah Kaitan Cerita “Bahtera” di Al-Quran Dengan Pembinaan Negara?

May 24, 2018 // 0 Comments

Telah dinukilkan di dalam Al-Quran mengenai kisah yang terkait dengan”Bahtera” untuk dijadikan sebagai pelajaran dalam rangka membina sebuah peradaban. Dari [...]

Apakah Mesej Disebalik Kisah Nabi Khidir Dan Musa?

February 27, 2018 // 0 Comments

Al-Quran merupakan sumber utama rujukan bagi umat Islam. Namun sejauh mana kita sendiri memahamai dan menghayati apakah mesej sebenar yang ingin disampaikan oleh Maha [...]