News!!

Al Quran

Apakah Kaitan Cerita “Bahtera” di Al-Quran Dengan Pembinaan Negara?

May 24, 2018 // 0 Comments

Telah dinukilkan di dalam Al-Quran mengenai kisah yang terkait dengan”Bahtera” untuk dijadikan sebagai pelajaran dalam rangka membina sebuah peradaban. Dari [...]

10 Terjemahan Al-Quran Diharamkan Oleh KDN

October 9, 2017 // 0 Comments

Kementerian Dalam Negeri (KDN) hari ini mewartakan perintah larangan terhadap 22 penerbitan mengikut Seksyen 7(1) Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 (Akta 301). Daripada [...]