News!!

Ibn Mas’ud insan zuhud pencatit wahyu yang memegang rahsia dan berakhlak mirip Rasulullah

Ilustrasi

KANAK-KANAK YANG TERASING SEBELUM KEISLAMANNYA

Di masa mudanya, beliau seorang pengembala. Tatkala itu, belum baligh lagi usianya. Saban hari disusurinya jalan-jalan di bukit, jauh dari keramaian orang-orang di Mekkah untuk menggembala kambing milik Uqbah bin Mu’aith, salah seorang kepala suku Quraisy.

Masyarakat memanggilnya “Ibnu Ummi Abd” — anak dari ‘budak’ perempuan. Namun nama sebenarnya adalah Abdullah, dan ayahnya bernama Mas’ud.

Kabar tentang seorang Nabi yang muncul di tengah-tengah masyarakat telah sampai di telinganya. Namun hal itu tidak dihirau karena usianya yang masih begitu muda. Lagipun sehari-hari ia berada jauh dari penduduk Mekkah di luar sana. Sudah lazim baginya pergi menggembala di awal pagi dan kembali hanya di petang hari.

SIKAP AMANAH YANG TERPUJI LAGI TERUJI

Suatu hari, Abdullah melihat dua orang yang separuh umur.  Sosok yang nampak sangat bermartabat itu mendatanginya dari kejauhan dan kedua-duanya nampak sangat kelelahan.

Haus dahaga mereka terlihat dari bibir dan mulut yang kering. Kedua orang itu menghampirinya, mengucapkan salam lalu berkata:

Hai anak muda, bolehkah kau perah susu kambing-kambing ini agar kami dapat melepas dahaga dan memulihkan tenaga?”

Tidak boleh tuan, Ternakan ini bukan milikku. Aku hanya ditugaskan menjaga mereka.” jawab si anak muda

Kedua orang itu tidak membantah. Sebaliknya, meski sangat kehausan, mereka kelihatan senang dengan jawapan yang jujur dari anak muda itu, bahkan tergambar kebahagiaan di wajah mereka.

Sesungguhnya dua orang itu adalah Rasulullah SAW bersama sahabatnya, Abu Bakar as-Siddiq r.a.  Hari itu mereka pergi menuju perbukitan Mekkah buat menghindar dari ancaman penganiayaan orang-orang Quraisy terhadap mereka.

Anak muda ini nampak terkesan oleh sosok Nabi dan sahabatnya itu. Dia pun lalu akrab dan spontan bersahabat dengan mereka dan tidak lama selepas itu, Abdullah bin Mas’ud r.a. telah menjadi seorang Muslim.

 

PEMBANTU PERIBADI PALING TAAT DAN DIPERCAYAI

Tidak berapa lama setelah memeluk Islam, Abdullah bin Mas’ud (Ibn Mas’ud) r.a. mendatangi Rasulullah s.a.w. dan memohon agar diterima menjadi pelayan baginda. Rasulullah s.a.w. pun menerimanya.

Sejak hari itu, dia tinggal di rumah Rasulullah s.a.w.., meninggalkan pekerjaan penggembala kambing menjadi pelayan utusan Allah dan pemimpin umat itu. Beliau senantiasa mendampingi Rasulullah s.a.w. bagaikan layang-layang dengan benangnya. Dia selalu bersama di mana sahaja baginda berada. Insan zuhud inilah yang membantu menyiapkan keperluan peribadi Nabi, baik di dalam maupun di luar rumah.

Beliau membangunkan Rasulullah s.a.w. untuk solat bila baginda tertidur. Dia yang menyediakan air dan memegang kain tirai ketika Nabi mandi. Dia yang mengambilkan terompah apabila beliau hendak pergi serta menyusun dan membaikinya apabila baginda pulang.

Dia yang membawakan tongkat dan siwak Rasulullah s.a.w. serta menutupkan pintu kamar apabila baginda tidur.

Bahkan Rasulullah s.a.w. mengizinkan Abdullah memasuki kamar baginda jika perlu tanpa sebarang sekatan. Beliau percayakan kepadanya segala hal-hal yang menjadi rahsia, tanpa khuwatir rahsia tersebut akan terbuka. Kerana itu, Abdullah bin Mas’ud r.a. digelar “Shahibus Sirri Rasulullah s.a.w. ” (Sahabat pemegang rahsia Rasulullah s.a.w.).

Abdullah bin Mas’ud r.a. seterusnya dibesarkan dan dididik dengan sempurna dalam rumah tangga Rasulullah s.a.w.. Kerana itu jugalah dia menjadi seorang yang terpelajar dan berakhlak tinggi, sesuai dengan karakter dan sifat-sifat yang diuswahkan baginda Nabi s.a.w.. Beliau telah belajar langsung di sekolah nabi secara peribadi sehingga mampu meniru tata cara Baginda dengan mengikuti setiap tindak-tanduknya yang bijaksana.

Kalangan para sahabat mengatakan karakter dan akhlak Abdullah bin Mas’ud r.a. paling mirip dengan akhlak Rasulullah s.a.w..

AHLI QUR’AN YANG DISEGANI

Abdullah Ibn Mas’ud r.a. adalah pembaca Al-Qur’an terbaik di antara para sahabat dan termasuk yang paling faham tentangnya. Dia juga paling alim tentang Syariat. Hal itu digambarkan dari kisah seseorang yang datang kepada Umar bin Khattab r.a. tatkala ia berdiri di Padang Arafah lalu berkata:

Wahai Amirul Mu’minin, aku datang dari Kufah. Di sana ada seorang yang banyak berbicara isi Al-Qur’an hanya dari ingatan di kepalanya saja.”

Umar menjadi marah dan gusar. “Siapa dia?” tanya Umar.

Abdullah bin Mas’ud,” jawab orang itu.

Mendengar jawapan itu, redalah hati Umar dari kemarahannya. Ini kerana memang Umar sedia tahu akan halnya lalu berkata:

Demi Allah, tiada kutemui seseorang yang lebih baik mengenai hal ini selain dia. Ingin aku ceritakan sesuatu kepadamu.” Lanjut Umar:

Suatu malam, Rasulullah sedang berbicara dengan Abu Bakar tentang situasi Kaum Muslim saat itu. Aku pun ada di sana. Lalu Rasulullah keluar, dan begitu pula kami bersama Beliau. Tatkala melewati masjid, ada seseorang yang kami tidak kenali sedang berdiri solat di sana. Rasulullah s.a.w. berhenti dan mendengarkan orang itu, lalu berkata kepada kami:

Barangsiapa ingin membaca Al-Qur’an persis seperti ketika ia diturunkan, maka bacalah sebagaimana Ibnu Ummi Abd (Ibn Mas’ud) membacanya.’”

Selepas solat, tatkala Abdullah Ibn Mas’ud r.a. sedang duduk berdoa, Rasulullah berkata:

Mintalah, maka akan dikabulkan bagimu… Mintalah, maka akan dikabulkan bagimu.” Umar terus melanjutkan kisahnya,

Batinku berkata, biarlah aku temui sendiri Abdullah bin Mas’ud ini dan menceritakan khabar baik itu kepadanya, bahwa Rasulullah telah menjamin doa-doanya itu terkabul. Aku pun segera beranjak menemuinya, namun aku dapati Abu Bakar telah pergi terlebih dulu dan menceritakan kabar baik itu kepadanya. Demi Allah, aku belum pernah mengalahkan Abu Bakar dalam perlombaan hal kebaikan seperti ini.”

Abdullah bin Mas’ud memperoleh pengetahuan sedemikian baik tentang Al-Qur’an sampai ia pernah mengatakan,

Demi Dia yang tiada tuhan selain-Nya, tidak ada satu ayat pun dari Kitabullah yang turun tanpa sepengetahuanku, termasuk di mana turunnya, dan dalam situasi apa. Demi Allah, jika ada seseorang yang lebih tahu tentang Kitabullah, akan aku lakukan apa sahaja untuk belajar darinya.”

Sesungguhnya Abdullah Ibn Mas’ud r.a. tidaklah berlebih-lebihan atas apa yang diucapkannya itu. Khalifah Umar mengiayakan kisahnya sewaktu bertembung dengan satu rombongan kafilah di perjalanan. Kala itu hari sangat gelap sehingga tidak nampak langsung rupa wajah orang-orang di dalam kafilah itu. Tanpa menyedari bahwa Abdullah bin Mas’ud berada dalam rombongan itu Umar bertanya,

Dari mana kalian?”

Dari ‘fajj amiq’ (lembah yang jauh),” ujar seseorang di dalam kafilah. Itulah istilah khusus yang dipakai di dalam Al-Qur’an (Q.S. Al-Hajj [22]: 27).

Lalu mau ke mana?” tanya Umar lagi.

Kami mau ke ‘Baytul ‘Atiq’ (rumah tua),” jawabnya. Sekali lagi orang itu memakai salah satu sebutan khas Al-Qur’an dalam merujuk Baitullah, Mekkah (Q.S. Al-Hajj [22]: 29).

Rupanya ada seorang alim di antara mereka,” bisik Umar. Lalu dia memerintahkan seseorang untuk bertanya lebih jauh lagi.

Ayat mana yang paling hebat di dalam Al-Qur’an?”

Allah. Tidak ada tuhan selain-Nya, yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus. Tidak mengantuk dan tidak tidur,” jawab orang itu memetik Ayat Kursi (Q.S. Al-Baqarah [2]: 255).

Ayat mana yang paling jelas dalam perkara keadilan?”

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat,” jawab Ibn Mas’ud (Q.S. An-Nahl [16]: 90).

Lalu mana yang paling meliputi seluruhnya?”

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihatnya pula.” (Q.S. Al-Zalzalah [99]: 7-8).

Yang paling memberi harapan?”

Katakanlah. Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Az-Zumar [39]: 53).

Melihat kepada kehebatan ilmu orang dalam kabilah itu, maka Umar pun bertanya:

Adakah Abdullah bin Mas’ud di antara kalian?”

Ya.. Ada, demi Allah,” jawab orang-orang di dalam kafilah itu.

JIWA BERANI DAN TIDAK TAKUT MATI

Abdullah bin Mas’ud tidak hanya seorang pembaca Al-Qur’an yang hebat. Bahkan juga seorang yang sangat alim, zuhud dan penuh kesungguhan. Dia juga pejuang (mujahid) terkemuka yang berani, kuat dan sangat teliti lagi digeruni.

Dalam banyak pertempuran sengit yang menyaksikan ramai sahabat terdekat Nabi diriwayatkan telah turut melarikan diri, Ibn Mas’ud antara yang masih tegak memberanikan diri buat melindungi baginda nabi s.a.w..

Pada suatu hari, para sahabat berkumpul di Mekkah. Waktu itu bilangan mereka sedikit, lemah, dan tertindas. Mereka mengatakan,

Orang-orang Quraisy belum pernah mendengar Al-Qur’an dibacakan secara terbuka dan lantang. Siapa yang mampu membacakannya?”

Biar aku yang melakukannya,” ujar Abdullah bin Mas’ud mengajukan diri.

Kami khawatir terhadapmu. Sebaiknya dilakukan oleh orang yang ada persukuan atau kekeluargaan saja, supaya dapat melindungi dari tindakbalas jahat mereka.”

Biar aku saja… Allah akan menjaga dan melindungiku.” desak Abdullah bin Mas’ud.

Maka ia pun melangkah menuju masjid sampai ke Maqam Ibrahim. Kala itu fajar sedang menyingsing (waktu Dhuha) dan orang-orang Quraisy duduk-duduk di sekeliling Ka’bah. Abdullah menghentikan langkahnya dan mulai membaca dengan lantang:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Ar-Rahmaan. ‘Allama Al-Quran. Khalaqa Al-Insaan. ‘Allamahu Al-Bayaan….

(Dengan asma Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan Yang Pemurah. Yang telah mengajarkan Al-Qur’an. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara…”) (Q.S. Ar-Rahmaan [55]: 1-4).

Dibacanya ayat-ayat itu satu demi satu. Orang-orang Quraisy nampak terkesima, lalu salah seorang bertanya:

Apa yang dibaca oleh Ibnu Ummi Abd itu?”

Tatkala mereka beransur-ansur menyedarinya, mereka pun naik berang lalu berteriak:

Kurang ajar dia! Ia membacakan apa yang dibawa Muhammad!”

Mereka lalu memburu dan memukul mukanya sekuat hati. Namun begitu bibirnya tetap terus membaca surah itu hingga ke hujungnya. Tatkala kembali kepada para sahabat, mukanya luka-luka dan berdarah.

Inilah yang kami takutkan,” ujar para sahabat.

Demi Allah,… musuh-musuh Allah itu kini tidak lebih tenang dari keadaanku sekarang. Bahkan sekarang musuh-musuh Allah itu semakin kecil di mataku. Jika kalian mau, aku akan kembali lagi esok hari dan membacakannya lagi kepada mereka.” jawab Abdullah

Cukup bagimu, Engkau telah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang mereka benci.” jawab mereka.

 

PERGINYA PEMBANTU PERIBADI NABI YANG MENOLAK HABUAN DUNIA DEMI AGAMA

Abdullah bin Mas’ud hidup hingga ke fasa Khalifah Utsman bin Affan memerintah.

Walaupun musyhaf alquran yang disimpannya tidak diterima pakai oleh Khalifah Utsman r.a., beliau tidak berkedil hati. Dalam banyak perselisihan pendapat, beliau memilih untuk mengalah dan merendah diri kerana beliau tidak sukakan perbalahan sama sekali.

Ketika ia terbujur dikatil hampir meninggal dunia, Khalifah Utsman r.a. datang menjenguknya dan bertanya.

Sakit apakah yang kau rasakan, wahai Abdullah?”.

Dosa-dosaku,” jawab Abdullah.

Apa yang kau inginkan?”

Rahmat Tuhanku.” jawab Abdullah.

Tidakkah kau ingin supaya aku suruh orang membawa gajimu yang tidak pernah kau ambil selama bertahun-tahun?” tanya Khalifah.

Aku tidak memerlukannya“, kata Abdullah.

Setengah riwayat menyebut Abdullah menjawab,”Apakah tuan mahu kembalikan aku kepada dunia?”.

Subhanallah, itulah gambaran keikhlasan hati dan keluhuran budi dalam perjuangan menggalang agama. Itulah seorang insan zuhud yang menolak dunia demi mencari redha Yang Maha Pencipta. Tanpa sebarang upah dan gaji beliau serahkan seluruh jiwa dan raganya untuk berkhidmat kepada agama dan Nabi kesayangannya hingga ke hujung nyawa.

Pada suatu malam yang hening, Abdullah bin Mas’ud pun berangkat menghadap Tuhannya dengan tenang.

(Sumber: Buku “Companions of Prophet” v. 1, karya Abdul Wahid Hamid).

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: