News!!

Articles by fatimahummuidris

Aurat Vs Maksiat

July 13, 2017 // 0 Comments

  Ikhlas itu membawa hakikat kholas, berhabis, bersungguh-sungguh atau dalam kata lainnya all out. Masih ramai yang tidak ikhlas dalam menyahut seruan Tuhan di kala [...]